CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG & NẤU ĂN LÀNH MẠNH

CÁC NGUỒN HỖ TRỢ VỀ DINH DƯỠNG

Dành cho Bệnh nhân MassHealth & Thành viên trong Cộng đồng

Stars Line

Đạt được các Mục tiêu về Sức khỏe của Quý vị

Thức ăn là nhiên liệu mà cơ thể chúng ta sử dụng để hoạt động. Việc ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng có tác động lớn và tích cực đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Những nguồn hỗ trợ này sẽ giúp quý vị chuẩn bị bữa ăn, mua thực phẩm với ngân sách tiết kiệm và thực hiện các bước hướng tới chế độ ăn uống mà sẽ giúp quý vị đạt được các mục tiêu về sức khỏe cá nhân của mình.

Các nguồn hỗ trợ về dinh dưỡng